כיצד פועל קמפוס ריאלי?:

מבנה הפעילות:

  • קורסי ההעשרה יתקיימו במתכונת סימסטריאלית. בחלק מהקורסים תהיה אפשרות לפתיחה מחודשת של הקורס בסימסטר ב' – במתכונת דומה. פרטים בדף כל אחד מהקורסים.

שעות הפעילות:

  • קורסי ההעשרה יתקיימו בימי שני ורביעי בין השעות 15:15 ל 16:45. בכל קורס יתקיים מפגש אחד בשבוע. הפרטים על תאריכי וימי הפעילות יופיעו בדף המידע על כל אחד מהקורסים.

מקום הפעילות:

כלל הקורסים במסגרת פעילויות ההעשרה של מרחב ההנצה יתקיימו בבית הרוח והרעות – קמפוס מדעי הרוח והחברה – בבית בירם (שד' אבא חושי 15), למעט הקורס "חוקרים פיסיקה" שיתקיים כקורס שנתי במעבדת הפיזיקה בקמפוס המדעים שבבית בירם.

מהם תנאי ההרשמה לקורסים?

  • ההרשמה הראשונית היא פתוחה למועמדי כיתות ט'  וי' מחיפה וסביבותיה.
  • כל מסלולי ההעשרה הם רב- גיליים.
  • כמות המקומות בכל קורס היא מוגבלת. אישור המועמדות תלוי בכמות הנרשמים ובהחלטת מורה הקורס.
  • התשלום לכל מסלול לימוד יהיה רק לאחר קבלת אישור לכך שמועמדותכם התקבלה.

מהו גובה התשלום וכיצד הוא מתבצע?

תשלום עבור מסלולי ההעשרה עבור נרשמים שאינם תלמידי בית הספר הריאלי:

התשלום לתלמיד עבור כל קורס סימסטריאלי הוא 1,600 ש"ח. ניתן לשלם בתשלומים חודשיים  באמצעות כרטיס אשראי. 

תנאי ביטול:

ניתן לבטל את השתתפותו של תלמיד באחד ממסלולים אלה בהודעה מראש.  דמי הביטול יהיו שכר הלימוד של חודש אחד במסלול שבו למד התלמיד, מרגע קבלת ההודעה על הביטול.