מסלול זה נועד לעולים לכיתה י' ולתלמידי מרחב הפריחה (י"א – י"ב) המעוניינים במסלול ראשי העשרה נוסף למקצועות הראשיים אותם הם לומדים (ראשי שלישי), בו הם גם יגישו פרוייקט או יבחנו לבגרות. למעשה – הבחירה באחד מהמסלולים האלה (בהתאם לתנאי הקבלה עבורו), מהווה בחירה במקצוע ראשי נוסף, מעבר לשעות הלימודים.

בחלק מהמקרים, הבוחרים במקצוע ראשי מועשר במסלול זה יוכלו גם לבקש בסוף שנת הלימודים הראשונה במסלול זה לוותר על הבגרות באחד מהראשיים האחרים שלהם. הדבר תלוי בעמידה בהישגים מקובלים במקצוע הראשי שעליו הם יבקשו לוותר (ברמה טובה), ובאישור המחנכת. וויתור (מאושר) על אחד משני הראשיים אינו פוטר מהמשך התשלום עבור הראשי המועשר (השלישי) המתקיים לאחר שעות הלימודים. 

פתיחת כל מסלול תלויה גם בכמות הנרשמים למסלול זה בכל שנה.

מסלולי הלימוד הפתוחים לבחירתכם לשנת תשפ"ג

להלן מסלולי הבגרות המועשרת הפתוחים בפניכם לרישום לשנת תשפ"ג. חשוב לשים לב לכללי הגשת המועמדות וההרשמה בקישור הבא.

להרשמה למסלול בגרות מועשרת:

דילוג לתוכן