חוקרים פיסיקה (קורס שנתי)

הפיסיקה מהווה את תשתית המדע. התוכנית מהווה הרחבה של תכנית הלימודים הקיימת במדעים. היא מתמקדת בגישה המדעית ובאופני יישומה במחקר של תופעות יסוד תוך ביסוס ידע בתחום הפיסיקה והמתמטיקה. התכנית מהווה העשרה חשובה עבור כל תלמיד המעוניין לפתח את החשיבה המדעית.  היא גם מניחה את היסודות ומכוונת את הלומדים בה שירצו בכך להמשך – למסלול של 10 יחידות לימוד בפיסיקה בכיתות י'-י"ב, מסלול המורכב מ- 5 יחידות לימוד עיוניות ועוד 5 יחידות לימוד מחקריות. 

ההשתתפות בקורס תזכה את התלמידים שיסיימו אותו בהצלחה ב 4 נקודות זכות (לא אקדמיות) במסגרת לימודי החוץ של אוניברסיטת חיפה (הלימודים הרב – תחומיים). 

בקורס תלמדו:

 • לפתח גישה מדעית להתבוננות בתופעות המתרחשות בעולם.
 • לטפח נטייה לסקרנות ולערעור על המובן מאליו.
 • לקדם חשיבה ביקורתית המושתת על ידע ושיקולים לוגיים
 • לפתח חשיבה כמותית המאפשרת מידול מתמטי של המציאות.
 • לפתח הבנה לגבי האופן שבו נוצר ומבוקר ידע מדעי
 • לטפח את היכולת להשתתף באופן מושכל בשיח מדעי

למי זה מיועד?

אנשים שונים מגלים עניין בהיבטים שונים של המציאות. המחקר המדעי בכלל ובפיסיקה בפרט מושתתים בראש ובראשונה על פתיחות וחקרנות טבעיים הנובעים מסקרנות בסיסת ותהיה מתמדת לגבי העולם הפיסי הסובב אותנו. תהליך המחקר המדעי הינו פתוח ועמום באופן שמהלכו וסופו אינם ידועים מראש. עיסוק בתהליך שכזה לאורך זמן מצריך מחויבות ודבקות במטרה. נדרשת מהעוסקים בו התמדה ויכולת להתמודד עם אי וודאות. תלמידים שמזהים בהרפתקה שכזו אתגר מוזמנים להשתלב בתוכנית.

נושאים מרכזיים שנעסוק בהם בקורס:

בכל שנה יעסקו התלמידים ברצף של שאלות מחקר המכוונות להבנה של תופעות הבסיס בנושא מוגדר. המחקר של כל שאלה יוביל לבנייה של ידע בנושא שיהווה תשתית להמשך מחקר של אותה התופעה או של תופעה נוספת. המחקר יהיה המניע ללמידה של מושגים פיסיקליים, כלים וידע מתמטי ומיומנויות חשיבה במדע.

מהלך של מחזור מחקר:

 • התבוננות בתופעות רלוונטיות לנושא בו עוסקים
 • הצבת מטרה ומיקודה
 • העלאת שאלות ומיקודן
 • בחירה של שאלת יסוד הממוקדת בתנאים הפשוטים ביותר של התופעה
 • תכנון מהלך ניסוי תוך לימוד מושגי יסוד וכלי חשיבה רלוונטיים
 • בניית מערכת הניסוי ואיסוף מבוקר של הנתונים
 • עיבוד הנתונים תוך למידה של כלים מתמטיים חיוניים
 • דיון והסקת מסקנות
 • הצבה של שאלת מחקר עוקבת להעמקת ההבנה של התופעה.
 • התחלת מחזור מחקר חדש

דוגמא לתכנית בנושא גלים וקול:

תכני הלימוד בפיסיקה תכני הלימוד המשלימים במתמטיקה
מהו גל? גלי אורך ורוחב

תנודות במיתר, גלים עומדים

תהודה

מידול מתמטי

פונקציות טריגונומטריות

מרכזת הקורס – ד"ר עירית אהרון

בעלת תואר ד"ר בחינוך מאוניברסיטת חיפה, מרצה בטכניון בהוראת המדעים, מרכזת לימודי המדעים ומורה לפיזיקה בבית הספר הריאלי, מובילת תהליכי פיתוח פדגוגי.

הולכים על המים…

מורה הקורס – גנאדי אקסלרוד

מורה לפיזיקה, בעל ניסוין רב בהוראה בבית הספר הריאלי, בהדרכה ובניהול במערכות חינוך פורמלית ובלתי פורמלית. בעל תואר ראשון ושני בפיזיקה (אוקראינה), בוגר תכנית אורנים למנהיגות בחינוך,  שימש כמדריך מחוזי בתחום הפיזיקה במחוז צפון, מרצה בבית המדרש למורים חוקרים – מרכז אחר"ת – כברי.

מי, מה, מתי, היכן?

מהי מתכונת הקורס?:  הקורס יתקיים כקורס שנתי, במהלך 28 מפגשים שבועיים בני שעה וחצי כל אחד. 

מי יכול להשתתף?: תלמידי מרחב ההנצה (כיתות ט' וי'). 

מועד הפתיחה: אוקטובר 2022. מועד מדוייק ימסר למשתתפים קרוב למועד פתיחת הקורס.

זמני קיום הקורס: בימי שני או רביעי, כרגע שעה לאחר תום הלימודים. 

איפה זה יתרחש?: במעבדות הפיזיקה. מקום החדר יימסר למשתתפים קרוב למועד תחילת הקורס.

דילוג לתוכן